GAP Patuh Syariah
Dengan pengumuman pengesahan patuh shariah untuk Akaun Emas GAP (dan Akaun Silver SAP) dalam Seminar Emas dan Shariah anjuran Public Gold …